Тауар менеджері (қоймашы)

Бос жұмыс орын
|
KZ
Міндеттер:
  • Қоймадағы тауарларды қабылдап алады, таңбалайды және орналастырады
  • Жүкті тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастырады
Біз ұсынамыз:
  • Ресурстар: жақсы кіріс, бонустар мен сыйлықақылар
  • Сенімділік: ЕК бойынша рәсімдеу, ақ еңбекақы, әл.кепілдіктер
  • Ыңғайлылық: ыңғайлы ауысымды график, үй жанындағы жұмыс
  • Даму: мансаптық өрлеу мен компанияда оқу
  • Баланс: қызметкерлерге арналған іс-шаралар мен сыйлықтар
  • Желі дүкендері түржинақтарына 20% дейін жеңілдіктер
  • Атмосферасы: тату коллектив
Тауар менеджері (қоймашы)
Тауар менеджері (қоймашы)
Онлайн-дүкен сайты
Кадрларды іріктеу бойынша жедел желі