Аға тауар менеджері

Бос жұмыс орын
|
KZ
Міндеттер:
 • Тауарлардың қозғалысы мен қоймадағы тауарлардың сақталу шарттарын бақылайды
 • Кіріс-шығыс құжаттарын рәсімдейді
 • Тауарқозғалысы жүйесінде жұмыс жасайды
 • Қойма қызметкерлерінің жұмысын ұйымдастырады және бақылайды
Біз ұсынамыз:
 • Ресурстар: жақсы кіріс, бонустар мен сыйлықақылар
 • Сенімділік: ЕК бойынша рәсімдеу, ақ еңбекақы, әл.кепілдіктер
 • Ыңғайлылық: ыңғайлы ауысымды график, үй жанындағы жұмыс
 • Даму: мансаптық өрлеу мен компанияда оқу
 • Баланс: қызметкерлерге арналған іс-шаралар мен сыйлықтар
 • Желі дүкендері түржинақтарына 20% дейін жеңілдіктер
 • Атмосферасы: тату коллектив
Біз сізден күтеміз:
 • Қоймадағы жұмыс тәжірибесі 1 жылдан жоғары
 • Жұмысты сауатты ұйымдастыру дағдылары
Аға тауар менеджері
Аға тауар менеджері
Онлайн-дүкен сайты
Кадрларды іріктеу бойынша жедел желі